Veilig platform voor gedigitaliseerde examens

Digitaal afnemen van examens neemt de laatste jaren een enorme vlucht. En terecht, want het werkt snel, flexibel en is minder fraudegevoelig. Toch hebben veel organisaties de stap naar digitaal examineren nog niet gezet. Hoort u ook tot die categorie? IP Campus vergemakkelijkt het nemen van deze horde met een online platform voor het digitaliseren van toetsen. Hierdoor worden uw toetsen aangeboden in een beveiligde afnameomgeving en zijn resultaten online beschikbaar voor u en uw kandidaat.

Diversiteit in vraagvormen
Digitale examens bieden de mogelijkheid tot een enorme diversiteit aan vraagvormen. Daarnaast heeft digitaal examineren nog een extra meerwaarde: ondersteuning van vragen met afbeeldingen, video’s en audiofragmenten.

U kunt kiezen uit vraagtypen als:
• multiplechoicevragen
• hotspotvragen
• sleep- en sorteervragen
• open vragen

Het doorslaggevende criterium bij de typekeuze is natuurlijk: welke examenvorm toetst de benodigde kennis het best? Dit kunt u zelf bepalen, maar als u wilt, adviseert IP Campus u hier graag over.

Meerkeuze en/of open vragen?
Wij ontwikkelen toetsen voor u aan de hand van toetstermen die door u of ons worden opgesteld. Elke vraagtype heeft specifieke voordelen. Zo is bij meerkeuzevragen subjectiviteit bij de beoordeling uitgesloten en krijgen kandidaten bij een digitale afname na afloop de uitslag direct op hun scherm te zien. Examens met open vragen bieden meer mogelijkheden wanneer creativiteit een rol speelt, als complexere vaardigheden worden getoetst (bijvoorbeeld schrijfvaardigheid) of als het kennisdomein omvangrijk is.

Random vragen om fraude te voorkomen
De verschillende toetsvragen worden samengebracht in een zogenaamde toetsmatrijs. Natuurlijk kunt u alle deelnemers dezelfde toets laten maken, maar dat hoeft niet. U kunt ook per categorie een willekeurige vraag tonen zodat iedere deelnemer een andere, gelijkwaardige toets voorgeschoteld krijgt. Door de vragen random uit de categorieën van uw keuze in te laden, wordt afkijken een stuk lastiger.

Digitale examens: individueel en voor groepen

U kunt uw examens bij IP Campus op diverse manieren laten afnemen. Wij zorgen daarbij altijd voor dezelfde hoogwaardige digitale omgeving. Voor groepen kan dit:

  • op IP Campus-locaties in heel Nederland
  • op flexlocaties van IP Campus
  • incompany bij uw org