Disclaimer

IP Campus Holding B.V. is ingeschreven in het handelsregister onder nr. 62025058, handelsnaam is IP Campus Holding B.V.

IP Campus Holding B.V. en of een dochteronderneming besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar websites.

Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen.

IP Campus Holding B.V. en of een dochteronderneming behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen.

IP Campus Holding B.V. en of een dochteronderneming is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie door IP Campus Holding B.V. en of een dochteronderneming of een (contract) partij die in opdracht of namens IP Campus Holding handelt, spreek of communiceert.

Indien u via onze website informatie aanvraagt of u zich inschrijft voor een training zal deze informatie alleen worden gebruikt om u van dienst te zijn op het gebied waarvoor u zich aanmeldt.

Al uw gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en niet worden verstrekt aan derde partijen.

Microsoft, Windows, Word, Excel, Outlook, PowerPoint, Access, en/of andere Microsoft-producten waarnaar op deze website wordt verwezen, zijn merken van Microsoft Corporation in Nederland en andere landen.