Disclaimer

IP Campus Holding B.V. is ingeschreven in het handelsregister onder nr. 62025058, handelsnaam is IP Campus Holding B.V.

IP Campus Holding B.V. en of een dochteronderneming besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar websites.

Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen.

IP Campus Holding B.V. en of een dochteronderneming behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen.

IP Campus Holding B.V. en of een dochteronderneming is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie door IP Campus Holding B.V. en of een dochteronderneming of een (contract) partij die in opdracht of namens IP Campus Holding handelt, spreek of communiceert.

Indien u via onze website informatie aanvraagt of u zich inschrijft voor een training zal deze informatie alleen worden gebruikt om u van dienst te zijn op het gebied waarvoor u zich aanmeldt.

Al uw gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en niet worden verstrekt aan derde partijen.

Microsoft, Windows, Word, Excel, Outlook, PowerPoint, Access, en/of andere Microsoft-producten waarnaar op deze website wordt verwezen, zijn merken van Microsoft Corporation in Nederland en andere landen.

1. Goede voorbereiding

Een goed begin is het halve werk en dat geldt ook voor een vlekkeloze examenafname
  • Wij faciliteren de meest uiteenlopende examens, die allemaal beginnen bij het inschrijven. Hier krijgen onze examenkandidaten via hun examenbureau informatie  over op de examenregels. Ook worden ze attent gemaakt op de mogelijke consequenties van frauderen.
  • Bij het aanmelden op de examenlocatie controleren wij alle kandidaten via geldige legitimaties. We checken daarbij zorgvuldig of de juiste kandidaat voor ons staat. hebben staan.
  • Onze toezichthouders zijn onafhankelijk en hebben geen inhoudelijke kennis van de examens. 

2. Duidelijke regels & richtlijnen

  • Alle toezichthouders zijn optimaal getraind en gecertificeerd ( wat precies dan?). Zij zijn altijd op de hoogte van de geldende regels en richtlijnen, en handhaven deze menselijk maar streng.