Wat moet u weten over onze toezichthouders, privacy en veiligheid?

Als u op een van de locaties van IP Campus examen doet, krijgt u altijd te maken met ons team van toezichthouders. Zij zijn het gezicht van onze organisatie en heten u welkom.

Voordat uw examen start, neemt de toezichthouder een aantal stappen met u door om uw identiteit te controleren en er zeker van te zijn dat u ook bent wie u zegt te zijn. Binnen deze procedure kan ook persoonsgevoelige informatie worden gecontroleerd en genoteerd. Daarnaast kan er van u een foto of een scan van uw handpalm worden gemaakt. Ook is soms een digitale handtekening nodig. Dit is afhankelijk van het examen dat u gaat maken

Alle digitale data die door ons wordt verzameld, gaat rechtstreeks naar de servers van de instellingen voor wie wij examens afnemen. IP Campus slaat deze privacygevoelige gegevens niet op de eigen systemen op. Alle papieren documenten waar misschien persoonsgevoelige informatie op staat, worden achter slot en grendel bewaard en na de minimale bewaartermijn vernietigd. Al onze toezichthouders zijn in het bezit van een VOG (Verklaring van Onbesproken Gedrag), specifiek voor geheimhouding en omgaan met persoonsinformatie.

Onze toezichthouders volgen doorlopend (bij)scholing via bijvoorbeeld e-learning of trainingen. Zij  doen hiervoor ook examen. Als een toezichthouder niet erkend is door een examenbureau, mag hij/zij geen werkzaamheden als toezichthouder uitvoeren. Overigens zijn onze toezichthouders ook BHV-gecertificeerd.

Een nieuwe toezichthouder loopt eerst een aantal weken mee met een ervaren collega. Door dit  één-op-één-contact leert hij/zij de theoretische kennis in de praktijk toe te passen. Zo weten wij zeker dat ook de nieuwe college op zijn/haar taken is voorbereid.

Alle locaties van IP Campus maken gebruik van beveiligde internetverbindingen en beschikken over de benodigde certificaten om een veilige examenafname te waarborgen.

De exameninstituten waarvoor wij examens afnemen, zijn zelf ook controlerend actief. Zij voeren regelmatig audits en controles bij ons uit of laten dit door een externe partij doen. IP Campus staat daarom borg voor een veilige afname, waarbij fraudepreventie speerpunt nummer één is.

Meer Informatie

Alles over onze werkwijze, fraudepreventie en locaties vindt u in onze uitgebreide brochure.


IP Campus faciliteert examens voor opleidingsinstellingen

Opleiders

Examenlocaties

IP Campus is marktleider in het faciliteren van

digitale examens voor elke opleiding

Brochure aanvragen