Fraudepreventie

Examenfraude: het is een regelmatig terugkerend nieuwsitem. Helaas zijn er altijd mensen die proberen de regels te omzeilen. Bij IP Campus maken we het potentiële fraudeurs wel extreem lastig. Want wij zijn ervan doordrongen dat fraude, op welke manier dan ook, heeft altijd ernstige gevolgen heeft en zelfs afbreuk kan doen aan de totale waarde van certificaat of opleiding.  waarde vermindering aan de totale waarde van het certificaat of opleiding geven.Voorkomen van fraude is voor ons dus een speerpunt in de bedrijfsvoering. Door actuele ontwikkelingen op de voet te volgen en alert te handelen, zijn wij buitengewoon doeltreffend geworden in fraudepreventie. zijn wij hier zeer actief mee om dit zo veel mogelijk te beperken ( voorkomen?) , ons zoveel mogelijk te blijven ontwikkelen om dit zo vroeg mogelijk al te onderscheppen en te voorkomen.

Hiervan kunnen wij u de meest uiteenlopende voorbeelden geven (en als u wilt, doen wij dat graag). Op dit moment is voor u vooral belangrijk om te weten dat wij altijd en op al onze locaties in Nederland via een vast protocol en met duidelijke handvatten te werk gaan. Maar wij hebben een aantal handvatten gemaakt om zo overal en altijd op al onze  locaties in Nederland op dezelfde wijze te werk te gaan.

1. Goede voorbereiding

Een goed begin is het halve werk en dat geldt ook voor een vlekkeloze examenafname