Veilig platform voor gedigitaliseerde examens

Digitaal examineren, het wordt steeds meer de standaard in Nederland. En terecht, want het werkt snel, flexibel en is duidelijk minder fraudegevoelig. Maar om op deze wijze te kunnen examineren, moeten papieren toetsen eerst gedigitaliseerd worden. Een ingrijpende stap die voor veel organisaties nog een brug te ver is. Hoort u ook tot die categorie? IP Campus vergemakkelijkt het nemen van deze horde met een online platform voor het digitaliseren van examens. Hiermee worden uw toetsen aangeboden in een beveiligde afnameomgeving en zijn resultaten snel online beschikbaar voor u en uw kandidaat.

Diversiteit in digitale vraagvormen

Door uw examens digitaal aan te bieden, bent u veel vrijer in de manier waarop u de kennis en vaardigheden van uw kandidaten toetst. Natuurlijk kent u de twee meest bekende vraagtypen:

  • open vragen 
  • meerkeuzevragen

Door de transitie van papier naar digitaal examineren opent zich een enorme verscheidenheid aan vraagvormen. Zo kan bijvoorbeeld gebruik gemaakt worden van:

  • sleepvragen
  • sorteervragen
  • hotspotvragen
  • (in)spreekvragen

Het doorslaggevende criterium bij de keuze voor een vraagtype is natuurlijk: welke examenvorm toetst de benodigde kennis optimaal? Elke vraagtype heeft immers specifieke eigenschappen. Aan de hand van de toetster