Beste examenkandidaat,

Hartelijk welkom op deze examenlocatie van de IP Campus.

Het is voor alle kandidaten belangrijk om op een eerlijke en ongestoorde manier examen te doen. Daarom zijn er enkele regels opgesteld waaraan elke kandidaat zich moet houden.
Doet u dat niet, dan loopt u het risico dat uw examen ongeldig wordt verklaard.

De toezichthouder attendeert u tijdens zijn/haar welkomstwoord ook op de volgende regels:

We wensen u heel veel succes bij uw examen!

 • U mag jassen, tassen en andere persoonlijke eigendommen niet meenemen in het examenlokaal. Berg deze op in een van de kluisjes.

 • Mobiele telefoons, alle horloges, gehoorapparaten, camera’s, pennen en niet toegestane hulpmiddelen moeten ook in de kluisjes worden opgeborgen.

 • U mag tijdens het examen in principe niet naar het toilet gaan, dus doet u dat vooraf nog even.

 • Eten en drinken is niet toegestaan in het examenlokaal.

 • Kom het examenlokaal rustig binnen, omdat er misschien al andere kandidaten bezig zijn met een examen.

 • Als u last hebt van omgevingsgeluiden, dan liggen er oordopjes klaar op uw tafel.

 • Controleer of u achter de juiste toegewezen examenplek zit. U kunt dit zien op het startscherm van uw examencomputer. Hierop staat uw naam en examennaam.

 • De toezichthouder controleert de door u meegebrachte, toegestane hulpmiddelen.

 • In de door de toezichthouder uitgereikte hulpmiddelen mag niet worden geschreven.

 • Dit document en de daarbij horende pen moeten na het examen weer ingeleverd worden.

 • Tijdens het examen moet uw identiteitsbewijs (ID) op tafel naast u liggen.

 • Als er iets mis gaat tijdens uw examen, steek dan uw hand op. De toezichthouder komt dan naar u toe. Hij/zij mag u op geen enkele manier helpen met de inhoud van uw examen.

 • Sluit uw examen niet zelf af, maar steek uw hand op. De toezichthouder sluit uw examen dan samen met u af. U ontvangt van uw examenbureau een e-mail met het examenresultaat.

Rustgevende examenomgevingen

Er is altijd een examenlocatie bij u in de buurt

Alle examen faciliteiten van IP Campus zijn met uiterste zorg samengesteld om de beste examenomstandigheden te creëren voor onze kandidaten. Verspreid over het land vindt u locaties met de beste IT systemen en gekwalificeerde examinatoren.

Examenlocaties